www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Избрани проекти, изпълнени от ТехноЛогика

Банки и финанси

 • Информационна система “Парична статистика”, Българска народна банка
 • Система за отчитане и контрол на движението на наличните пари в БНБ, Българска народна банка
 • Мениджърска информационна система "Финансово–счетоводна отчетност", УниКредит Булбанк АД
 • Информационна система обслужваща дейността, “Ай Ен Джи пенсионно-осигурително дружество” ЕАД
 • Клиентска информационна система, Алианц България Холдинг АД
 • Модернизация на "Централен кредитен регистър", Българска народна банка
 • Система за управление и контрол на националния бюджет, Българска народна банка
 • Централен кредитен регистър, Българска народна банка
 • Мениджърска информационна система, Банка ДСК ЕАД
 • Система за управление на човешките ресурси HeRMeS®, Уникредит Булбанк АД, Юробанк И Еф Джи България АД, Райфайзенбанк ЕАД
 • Контрол и управление на наличните пари, Българска народна банка
 • Изграждане на Data Warehouse и репортинг система, СИБАНК ЕАД
 • Автоматизирана система за изплащане на депозити, Фонд за гарантиране на влоговете в банките
 • Централизиран оптичен архив за нуждите на автомобилозастраховането, Алианц България Холдинг АД
 • Софтуерна система „Стимули и Комисионни” за направление "Банкиране на дребно", Банка ДСК ЕАД

Здравеопазване

 • Хранилище за данни (Datawarehouse), Национален център по здравна информация
 • Мениджърска информационна система, Национална здравно-осигурителна каса 
 • Регистър на ражданията, Министерство на здравеопазването
 • Информационна система, Изпълнителна агенция по лекарствата
 • Персонализирана информационна система (Пациентско досие), Национална здравно-осигурителна каса
 • Система за управление на човешките ресурси HeRMeS®, Национална здравно-осигурителна каса

Правителствени и държавни организации

 • Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК), Държавен фонд "Земеделие"
 • Централен регистър на особените залози, Министерство на правосъдието
 • Разработване на единна информационна система за управление на човешките ресурси, Държавната администрация на Република България
 • Изграждане на ресурсен център за разработване на интегрирани модели, стратегии и информационно осигуряване за оценка на потенциални и реални рискове и щети от бедствия и аварии, както и системи за управление на кризи, Държавната агенция по информационни технологии и съобщения
 • Информационна система "Регистри на Държавната комисия за ценни книжа", Държавна комисия за ценни книжа
 • Картотека за двустранните и многостранни договори за дирекция "Международно право", Министерство на външните работи
 • Разработка и внедряване на информационна система за управление на човешките ресурси, държавната администрация в Босна и Херцеговина
 • Система от балансирани показатели, Национална агенция по приходите
 • Въвеждане на комплексно административно обслуждане за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса, Министерски съвет
 • По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране, Областна администрация Плевен
 • Анализ и моделиране на работните процеси, МТСП и изпълнителните агенции към него
 • Географска информационна система, Оперативна програма „Регионална развитие“ за програмен период 2014-2020 – МРРБ
 • Информационна система за провеждане на изпити, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“
 • Реализиране на 50 приоритетни административни услуги за централната администрация от процедурата „Развитие на административното обслужване по електронен път“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 • Разработка и внедряване на информационна система и уеб сайт за Американската търговска камара в България, AmCham
 • Информационна система „Лицензиране и регистри“, Комисия за регулиране на съобщенията
 • Национална информационна система SafeSeaNet, ИА „Морска администрация“
 • По-добро съвместно управление на риска, превенция и опазване на околната среда в еврорегион Русе-Гюргево, Община Русе
 • Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (БУЛРИС),      ДП „Пристанищна инфраструктура“
 • Географска информационна система за управление на пристанищната инфраструктура,                ДП "Пристанищна инфраструктура"

Производство, търговия и услуги

 • Информационна система за управление на дистрибуторска мрежа, Загорка АД
 • Система за управление на човешките ресурси HeRMeS®, МТел, Глобул, VIVACOM, Близу Медиа Енд Броудбенд ЕАД, Happy Bar & Grill, Г4С Секюрити Сървисиз АД, Софарма Трейдинг АД, Шнайдер Електрик България ЕООД, Солвей Соди АД, СОКОТАБ България ЕООД и др.
 • Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), Български форум на бизнес лидерите, Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси, Макс Телеком ООД, Раабе България и др.
 • Система за управление на проекти, СКЕ България ЕООД, WorleyParsons, ЗАД Атомстройекспорт Белене, AES Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД, Енергоремонт холдинг АД, Евробилд ООД, Челопеч майнинг ЕАД, Българска Стопанска Камара, Енемона АД, Риск инженеринг АД, Лукойл България АД, Лозанова 48 ООД, Станилов ЕООД, Ехнатон ООД, ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", ДП "Пристанищна инфраструктура", НК "Железопътна инфраструктура" и др.
 • Интегрирана система за управление (ERP), Епик електроник асембли, Дунав прес, Мънибукърс и др.
 • Моделиране и анализ на бизнес процеси и внедряване на система от балансирани показатели, TBT Холдинг
 • Електронно банкиране, Ромпетрол България АД

Национална сигурност

 • Информационна система „Национален кодификационен инструмент”, Българска армия
 • Информационна система “Планиране на ресурсите за отбрана по програми ИСУРО”, Министерство на отбраната, България
 • Информационна система за управление на персонала, Българска армия 
 • Система за управление на човешките ресурси HeRMeS®, Министерство на отбраната, Република Македония
 • Информационна система „Стандарт“, Министерство на отбраната – България

Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421, София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756, София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15


Материали за изтегляне