www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Услуги от ТехноЛогика

ТехноЛогика предоставя консултантска помощ за изграждане на корпоративна система за управление на проекти, базирана на утвърдена международна методология, която включва:
 • анализ на бизнес процесите по управление на проекти в организацията;
 • разработване на процедури и документи за планиране и отчитане изпълнението на проекти;
 • изграждане на Проектен офис;
 • изграждане на уеб-базиран проектен портал;
 • оказване на съдействие при планиране и отчитане изпълнението на проектите в организацията;
 • внедряване и поддръжка на специализиран софтуер за управление на проекти и обучение за работа с него.

В зависимост от специфичните нужди на всеки конкретен клиент, ТехноЛогика оказва съдействие за:
 • внедряване на методологията на Project Management Institute (PMI)® за управление на проекти;
 • подготовка на задание за избор на софтуер за управление на проекти;
 • използване на Primavera за решаване на специфични задачи по управление на проекти;
 • интегриране на Primavera с външни системи;
 • анализ на риска в проектите, разработване на регистър на рисковете.


PMI е регистрирана търговска марка на Project Management Institute, Inc

Полезна информация


Контакти:

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер и услуги"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: primavera@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3


Полезни връзки

Сайт за управление на проекти

Сайт на Project Management Institute, USA