www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Управлението на проекти

Управлението на проекти е развиваща се нова управленска област и широко поле за перспективна професия. Разширяването и усъвършенстването на методите, средствата, подходите и концепциите за управление на проекти се извършват благодарение на натрупаните знания и опит в много различни области – теория на управлението, инженерно проектиране, строителство, развитие на информационните технологии и др.

Управлението на проекти е необходимост, за да се отговори адекватно на предизвикателствата на съвременната пазарна среда, които карат организациите във всички сектори на икономиката да осъществяват сериозни промени в методите и процедурите на работа, производствените технологии, информационните системи и др. Днес живеем в свят, задвижван от реализирането на проекти във всички тези сфери, чието управление предполага използването на структуриран подход и утвърдена методология, както и мощни софтуерни средства. Високите изисквания към ръководителите и членовете на проектни екипи, както и към всички консултанти по проекти, налагат те да получат специална подготовка и обучение по управление на проекти.

Съвременните дейности по управление на проекти често изискват обработване на големи количества данни и следене на множество свързани дейности или цели проекти. За посрещане на тези предизивикателства са създадени софтуерните продукти за автоматизиране на управлението на проекти. Primavera е един от водещите продукти в тази област.

За подробна информация относно Primavera посетете специализирания микросайт на български език или се свържете с нашите експерти.


Полезна информация


Контакти:

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер и услуги"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: primavera@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3


Полезни връзки

Специализиран сайт за Primavera на български

Сайт на Project Management Institute, USA