www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Софтуерна система за управление на човешките ресурси HeRMeS® 

Най-важният ресурс във всяка организация са ХОРАТА! Звучи като клише, но на практика тяхното управление играе ключова роля в дейността на организациите и в същото време е най-сложната и специфична дейност. 

За да адресираме нуждите на компаниите в тази критична за бизнеса област, ние разработихме софтуерната система HeRMeS® - гъвкав, ефективен инструмент за управление на човешките ресурси (УЧР), който лесно се адаптира към модела на работа при всеки конкретен клиент. 

Първата версия на системата HeRMeS® е разработена през 1996 г. и още в нея са заложени основните характеристики на едно професионално решение:
 • автоматизиране на рутинните дейности в сферата на управление на човешките ресурси, което освобождава на HR специалистите ресурс за развитие и непрекъснато подобрение на процесите; 
 • формализиране на процесите по УЧР в организацията, което гарантира спазването на установените правила и улеснява управлението на човешкия капитал, независимо от броя служители и физическото им местоположение; 
 • обобщаване на информацията за функционирането на отделните политики, осигуряване на инструменти за измерване на ефективността и подпомагане вземането на стратегически за организацията решения. 

Богатата функционалност, гъвкавостта и надеждната поддръжка наложиха HeRMeS® като водеща софтуерна система за управление на човешки ресурси сред корпоративните клиенти в България само за няколко години след пускането му на пазара.

За да отговори на нарасналите изисквания на клиентите, през 2006 г. ТехноЛогика представи новата версия на продукта - HeRMeS® V. Тя също използва системата за управление на база данни на Oracle, но потребителският интерфейс е изцяло обновен – разработен с технологията .NET, той е много по-интуитивен, с възможност потребителите сами да го адаптират, съобразно своите предпочитания, а администраторът на системата може да го конфигурира по различен начин в зависимост от потребителските роли и извършваната дейност. 

HeRMeS® интегрира всички дейности по управлението на човешките ресурси и позволява проследяването на тяхната взаимовръзка, оперативен достъп и анализ на цялата информация, с цел вземането на най-правилните управленски решения. 

В основата на приложението стои т.нар. „базов пакет”, който съдържа необходимите за функционирането на системата основни модули. Към него могат да се добавят различни комбинации от функционални пакети и Self Service пакети, така че общата конфигурация максимално да отговаря на конкретните нужди на клиента.

Повече информация за HeRMeS® можете да намерите в специализирания сайт www.hermes.bg


Полезна информация


Контакти:

Петя Димитрова
Ръководител направление
"Софтуер и услуги за УЧР"

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 320 
е-mail: hrm@hermes.bg

1421, София
ул. "Червена стена" 46


Петър Коцев

Директор
"Mаркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР"

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 230
е-mail: hrm@hermes.bg

1421, София
ул. "Червена стена" 46


Връзки:

Сайт на система за управление на човешки ресурси HeRMeS®