www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Услуги от ТехноЛогика

ТехноЛогика предлага адаптиране и внедряване на решенията на Integraph, както и разработване на нова функционалност, свързана с ГИС. 

Отчитайки нуждите от географски информационни системи в страната, ние предлагаме няколко групи решения за клиентите.

Системи за гарантиране на сигурността на гражданите и охраната на обществения ред, управление на извънредни ситуации (природни бедствия, производствени аварии и терористични атаки).

  Примери за такива решения са:
 • изграждане на система от специализирани работни места за поддържане на всички дейности и операции свързани с работата на кризисен щаб за управление на извънредни ситуации;
 • внедряване на решение за визуализиране в реално време на обща оперативна картина с максимално точна и актуална информация за развитието на критична ситуация (инцидент или бедствие);
 • проектиране и внедряване на аналитични и моделиращи програми за анализ на рисковете и оптимално управление на критичната инфраструктура;
 • специализирани решения за ранно предупреждение при наводнения и пожари;
 • системи за наблюдение и управление на критична инфраструктура с висок риск за аварии;
 • системи за транспортна сигурност.

Управление на инфраструктура и активи

  Решения за:
 • инженерна инфраструктура и активи на ютилити предприятия (тръбопроводи, електропроводи);
 • транспортна инфраструктура (пътища, железопътни линии и др) и активи на компании за строителство и поддръжка;.
 • големи промишлени предприятия (сграден фонд, собствена ютилити инфраструктура).
Типични услуги, които предоставят решенията за управление на инженерна инфраструктура и активи са:
 • управление на текущата поддръжка на активите;
 • управление на повреди (течове и др.);
 • управление на полеви екипи за ремонт и поддръжка;
 • управление на мрежова инфраструктура;
 • планиране на бъдещи дейности за поддръжка и разширение;
 • организация на дейностите по инспекция на съоръженията;
 • организиране на чертожен архив.

Решения за изграждане на инфраструктура за използване на пространствени данни (Spatial Data Infrastructure или SDI) 

 ТехноЛогика разработва и поддържа специфични решения, които предлагат интерактивна връзка между пространствени данни (точно географско местоположение), метаданни (информация за обекти), стандарти, потребители и инструменти за работа. Този тип разработки може да предоставя по един ефективен и гъвкав начин услуги, базирани на пространствени данни, на няколко равнища в зависимост от обхванатата територия:
 • общинско;
 • регионално (областно);
 • национално.

В сферата на географските информационни системи ТехноЛогика предлага пълен комплекс от услуги:
 • анализ на бизнес процесите и специфициране на нужната ГИС функционалност;
 • проектиране и  внедряване на ГИС;
 • интеграция на ГИС с други информационни системи – в т.ч. доставка и интеграция на географски бази данни от разнообразни източници, точности, координатни системи и формати, полево събиране на географски данни, доставка на специализирано оборудване;
 • обучение;
 • поддръжка и развитие на внедрени ГИС решения.

 За подробна информация относно ГИС решения, презентация или демонстрация се свържете с нашите консултанти по телефон или e-mail.