www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Софтуер по поръчка

Съвременният живот изисква извършване на такова многообразие от дейности, че е невъзможно да бъдат създадени готови софтуерни продукти за автоматизиране на всяка от тях. В много случаи е необходимо проектиране, създаване и внедряване на изцяло нови ИТ решения, които обслужват строго специфична дейност или трябва да отговарят на нестандартни изисквания.

ТехноЛогика има близо 20 годишен опит в разработването на информационни системи по задание от клиент. Днес екипът за софтуерни разработки на компанията е един от най-големите и опитни екипи от специалисти в България.

Всички разработки са базирани на утвърдени световни стандарти и методологии, продукти (Oracle и Microsoft), и технологии (CASE инструментариум, Java, .NET, OLAP, WEB, SOA, BPEL, XML, UML).

ТехноЛогика е разработила и използва някои собствени инструментални средства, които повишават ефективността на работа и качеството на изпълнение на проектите:

 • TL Designer – среда за бърза разработка на приложения, използващи база данни (Rapid Development Environment); 
 • TechnoLogica Internet Map Server (TIMS) - Java базиран сървър, позволяващ предоставянето на ГИС услуги в интернет среда; 
 • TLеTL Manager - асистент за създаване на системи за извличане, трансформация и зареждане на данни (Data Warehouse);
 • TL Report Engine - мощен инструмент за извличане на данни от разнородни източници и представянето им в отчети и справки, форматирани според желанията на потребителите.

Обвързаността с иновациите, опитът на ТехноЛогика с високите технологии и посветеността към успеха на проекта утвърждават позицията на компанията като предпочитан партньор за софтуерни разработки. Доказателство за това е многократното възлагане на проекти от удовлетворени клиенти (БНБ, УниКредит Булбанк, Алианц, ING, НЗОК, Министерство на отбраната, ДФ „Земеделие“ и много други).

Много от проектите на ТехноЛогика са финансирани от Европейския съюз, Световната банка или американското правителство, а някои от тях са свързани с изисквания на НАТО или ЕС към България и са преминали през съответната сертификация.

За подробна информация относно възможностите на ТехноЛогика за разработване на специфични софтуерни приложения по поръчка можете да се свържете с нашите консултанти на телефони (02) 91912 вътр. 420 или 280 и на e-mail: info@technologica.com


Полезна информация


Контакти:

Йонко Терзиев
Ръководител направление
"Разработка на софтуер"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.420 
е-mail: jterziev@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3