www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Инженерен CAD/CAM софтуер

Като представител на водещите световни компании SOLIDWORKS Corpоration, Delcam и Stratasys, ДиТра – CAD/CAM центърът на ТехноЛогика, предоставя цялостни и ефективни решения в областта на инженерното проектиране, производството и бързото прототипиране.

От 1990 г. ДиТра непрекъснато търси, усвоява, развива и предлага на българската машиностроителна индустрия все по-интелигентни и удобни средства за бързо и качествено изпълнение на проектите. Екипът й от сертифицирани експерти има богат опит във внедряването и поддръжката на инженерни работни места за проектиране и технологична подготовка на изделия, обучение, консултации и участие в пилотни проекти.

С широкия набор от компетенции и дългогодишния опит във внедряването на CAD/CAM системи в индустриалните предприятия в региона, ДиТра неведнъж е признавана от SOLIDWORKS и Delcam за техен успешен и ценен партньор.

Друга ключова дейност за фирмата е предлагането на машините за бързо прототипиране на водещия производител Stratasys. В България вече работят множество 3D принтери Stratasys, за които CAD/CAM центърът осигурява поддръжка и консумативи.

От 2006 г. към ДиТра функционира и Лаборатория за подпомагане на иновативните процеси в индустрията, която изгради сериозни традиции в работата с българските предприятия. Тя е оборудвана с прототипираща машина uPrint Plus, която работи с FDM технология  и OBJET30 Pro, която работи с технологията PolyJet. С наличното оборудване и натрупаната експертиза Лабораторията изработва за индустриалните фирми функционални физически прототипи и създава 3D модели по реални детайли и изделия. По този начин предприятията имат възможността да скъсят цикъла на иновативния процес, като го възложат на друга фирма, да повишат своята конкурентоспособност и качеството на предлаганите продукти.

Амбицията на ДиТра е Лабораторията за подпомагане на иновативните процеси в индустрията да се превърне в модел за такива лаборатории в Техническите университети в България, които да се използват както за съвременно обучение на бъдещите инженери, така и за изпълняване на практически задачи, възложени от индустрията.

Повече информация за дейността на ДиТра ще намерите в специализирания сайт www.ditra.bg


Полезна информация


Контакти:

Цветан Стоянов
Ръководител
CAD/CAM център "ДиТра"

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 777
е-mail: ditra@technologica.com

1756, София
ул."Софийско поле" 3


Връзки:

Сайт на CAD/CAM център ДиТра


Материали за изтегляне