www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Общо за CRM

Дейността управление на взаимоотношенията с клиенти е съчетание между бизнес стратегия и оперативни действия за намиране, привличане, задържане и развитие на клиенти, носещи висока печалба, чрез ефективно и ефикасно управление на взаимодействието с тях през целия им жизнен цикъл. 

В днешния свят на капризни информирани клиенти, управлението на данните за взаимоотношенията с тях е почти немислимо без използване на подходяща софтуерна система за управление на връзките с клиенти (Customer Relationship Management или CRM). Една съвременна CRM система обикновено съдържа комбинация от следните функционални модули:
 • „Управление на информацията за организации и хора“;
 • „Управление на маркетинга“;
 • „Управление на продажбите“;
 • „Управление на сервизната дейност и поддръжката“;
 • „Средства за създаване на анализи и отчети“.
В зависимост от конкретния продукт, всеки модул може да включва набор от специализирани функции (стандартни или допълнително разработени от внедрителя), така че максимално да удовлетвори нуждите и изискванията на конкретен клиент.

Съществуват както CRM системи с общо предназначение, така и специализирани решения за отделните вертикални пазари (финансови институции, търговия на дребно, продажба на медицински изделия, държавна администрация, телекомуникационни компании и др.).

Независимо какъв тип е приложението, внедряването на една CRM система обикновено изисква интеграция с информационната и комуникационна инфраструктура на организацията т.е. с вече съществуващите софтуерни системи - напр. ERP, Billing, Helpdesk и др. Това означава автоматичен обмен на данни между тях, което значително повишава ефективността в работата на служителите и намалява човешките грешки.  


Основните характеристики на една система за управление на взаимоотношенията с клиенти включват:
 • цялостен поглед върху клиентите - събирането на цялата информация на едно място помага за създаване на стратегически познания за клиента и неговото пълно опознаване;
 • богата вградена функционалност и потребителски параметри за настройка;
 • налична функционалност за управление на процесите по маркетинг, продажби и сервизно обслужване;
 • поддръжка на общ календар за събития, свързани с всички служители, оборудване и екипи;
 • лесна адаптация спрямо изискванията на всеки конкретен клиент;
 • използване на заложените добри практики в бизнеса, разработени от водещи софтуерни производители;
 • гъвкави и лесни за работа средства, с които потребителите на системата могат сами да създават справки и анализи; 
 • интерфейси за интеграция с други системи; 
 • качествено реализираната интегрирана система за управление на взаимоотношенията с клиенти осигурява добър баланс между богата функционалност и цена.
CRM приложението е инструмент, който може да направи чудеса в ръцете на професионалисти. Внедряването на такова решение само по себе си обаче не е панацея и, ако в организацията няма установено разбиране и практика, че управлението на взаимоотношенията с клиентите е жизнено важно, всички опити за извличане на резултати от използване на CRM ще са безплодни. 

За една организация основните ползи от внедряване на CRM решение са както в сферата на оперативната работа, така и в стратегическото управление на дейности и хора:
 • предоставя инструменти за организирана професионална комуникация с клиентите, така че случайните клиенти да бъдат превърнати в постоянни, а в последствие – в лоялни;
 • значително увеличава възможностите за допълнителни и кръстосани продажби;
 • оптимизира обработването на заявки за сервизно обслужване на клиенти;
 • позволява обективен контрол върху ефективността от работата на отделите „Маркетинг“, „Продажби“ и „Сервизно обслужване“;
 • осигурява данни за анализ за това къде могат да бъдат търсени възможности за подобрение.

Полезна информация


Контакти:

Иван Даскалов
Консултант
CRM

тел: +359 2 91 91 2 вътр.541
е-mail: crm@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3


Връзки:


Cайт на Siebel CRM
Сайт на Microsoft Dynamics CRM