www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Продукти и услуги от ТехноЛогика

ТехноЛогика е технологична фирма. Нашият бизнес е да бъдем технологичен партньор на компании и организации, като им помагаме да усвоят и/или да се възползват от нови информационни технологии в свои разработки и проекти. За да осъществим този технологичен трансфер, ние целенасочено развиваме иновативна дейност - изпреварващо усвояваме, адаптираме, доразвиваме нови информационни технологии и създаваме софтуерни средства.

ТехноЛогика предлага както софтуерни продукти, така и комплекс от услуги, които допълват разработването и внедряването на различни информационни системи:

 • разработване на софтуер по поръчка от клиент;
 • готови продукти собствена разработка – HeRMeS® (управление на човешки ресурси), DiMaS (управление на складово стопанство), инструментални средства за повишаване на ефективността в процесите по внедряване и поддръжка на информационни системи;
 • продукти на водещи световни разработчици на бизнес и инженерен софтуер - Oracle, Microsoft, SolidWorks, Delcam и др.; 
 • внедряване на информационни системи - всички дейности по проучване и анализ на съществуващото състояние и формулиране на изисквания към софтуерните решения, проектиране, внедряване, развитие и поддръжка;
 • консултантски услуги - оптимизиране на софтуерни решения, интегриране на приложения, фина настройка на Oracle бази данни, реинженеринг на хранилища за данни (Data Warehouse), моделиране на бизнес процеси и др.;
 • аутсорсинг - изчисляване на работни заплати, разработка на софтуер, предоставяне на специалисти, отдалечено администриране на приложения, CAD/CAM услуги (проектиране, бързо прототипиране и др.);
 • обучение на ИТ специалисти и ръководители на проекти.

Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15