www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Обучение по киберсигурност

От средата на 2019 година ТехноЛогика e официален партньор на най-широко признатата в областта на обученията за киберсигурност организация EC-Council и със съдействието на нашите партньори предлагаме широка гама от обучения и сертификационни изпити за киберсигурност по програмата iClass.

Програмата iClass дава възможност за качествено и гъвкаво, отговарящо на специфичните нужди на всеки клиент обучение, което се провежда онлайн и може да се използва в рамките на 12 месеца.

Всеки клиент, закупил пакет по програмата EC-Council iClass, получава индивидуален достъп до електронни учебници, лабораторна среда и ръководства за практически занимания, видео уроци, водени от експерти в предметната област, които ефективно предават необходимите знания, виртуална среда, в която всеки курсист да изпълни на практика необходимите действия и да експериментира наученото. В пакета е включен и ваучер за полагане на изпит по програмата за получаване на световнопризнат сертификат.

Програмата iClass е изключително подходяща за онлайн самообучение и за кариерното развитие на специалистите по: защита на информацията, сигурност и киберсигурност, системна и мрежова администрация, инженерство, IT и риск мениджмънт, контрол на качеството и одит, управление на проекти, разработка на софтуер и много други. Курсовете, които предлагаме, както и сертификатите са световно признати и подпомагат професионалното израстване.

Предлаганите от ТехноЛогика iLearn пакети за киберсигурност са следните:

  EC Council iLearn пакети
Цена на пакет
 1.
Fundamentals - Обучение, което е насочено към придобиване на фундаментални знания и умения в специфична област на киберсигурността:
   - EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES)
388 $
   - Digital Forensics Essentials
149 $
   - Network Defense Essentials
149 $
 2.
Core - Обучения, които са насочени към изграждане на основни знания и умения, необходими на експерти по киберсигурност:
   - The Certified Network Defender (CND)
718 $
   - Certified Ethical Hacker v10 (CEH)
799 $
   - Ethical Hacking Core Skills (EHCS)
718 $
 3. Advanced - Обучения, които са насочени към нуждите на експерти по киберсигурност, желаещи да повишат своята квалификация:
 
   - EC-Council Certified SOC Analyst (CSA)
388 $
   - Certified Penetration Testing Professional (CPENT)

999 $
 4. Management - Обучение, което е насочено към подготовката по киберсигурност на ръководители на екипи и компании:
 
   - Certified Chief Information Security Officer (CCISO v3)
829 $
   - Certified Project Management (CPM)
263,67 $
   - Risk Management Approach and Practices - RM
264 $
 5.
Security Awareness - Обучение, което трябва да помогне на потребителите на информационни технологии да опазят своите системи и данни от неправомерен достъп и вмешателство:
 
   - Certified Secure Computer User (CSCU)
130 $
 6. Specialist - Обучения, които адресират нуждата от знания и умения на експерти по киберсигурност, специализиращи в определена област:
 
  - Certified Threat Intelligence Analyst Handler (C|TIA)
388 $
  - EC-Council's Certified Incident Handler (E|CIH)
388 $
  - EC-Council Disaster Recovery Professional v3 (EDRP)
718 $
  - Certified Application Security Engineer (CASE JAVA)
388 $
  - Certified Application Security Engineer (CASE .NET)
388 $
  - Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)
718 $
  - Dark Web Forensics
165 $
  Certified Blockchain Professional – CBP
718 $
  Malware and Memory Forensics
165 $
  - Web Application | Hacking & Security 399 $
  Mobile Forensics
165 $
  PHP Security (MicroDegree)
499 $
  Python Security (MicroDegree)
999 $
  - Certified Cloud Security Engineer – CCSE 718 $
 7. Network Security
 
  - ICS/SCADA Cybersecurity 388 $

*Горепосочените цени са в USD, без включен ДДС.ТехноЛогика предлага курсове в областите информационна и киберсигурност:

1.  Мрежова и информационна сигурност и противодействие на кибер-атаки


Полезна информация


Контакти:


Надежда Пенева

Ръководител
Учебен център

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 160
е-mail: npeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46