www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Обучение по управление на бизнес процеси 

Процесно-ориентираният подход разглежда дейността на организацията като съвкупност от взаимосвързани бизнес процеси, които трябва да се усъвършенстват. Бизнес процесите обективно съществуват във всяка една организация, независимо от нейната сфера на дейност.

Курсовете по анализ и подобрение на бизнес процесите се провеждат от консултанти с богат практически опит в проекти за моделиране, анализ и подобрение на бизнес процесите в организации от частния и публичния сектор. Целта е участниците да придобият конкретни, практически приложими знания.


ТехноЛогика предлага курсове в няколко тематични области:

1. Процесно-ориентирано управление в организацията – основни принципи, техники за моделиране на бизнес процесите

2. Моделиране, анализ и подобрение на бизнес процесите със софтуер ARIS:

ТехноЛогика е официален партньор на компанията Software AG – производител на продуктите от платформата ARIS и предлага следните курсове:

 
3. Бизнес анализ, анализ на изисквания:

ТехноЛогика предлага курсът Анализ и управление на изисквания – задачи и техники.

Всички курсове се провеждат на български език. Всеки курсист получава пълен комплект учебни материали на български език и сертификат за успешно преминат курс.


Полезна информация


Контакти:

Петя Андреева
Мениджър
Учебна дейност

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 161
е-mail: pandreeva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46


Надежда Пенева
Ръководител
Учебен център

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 160
е-mail: npeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46