www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Свободни позиции


CAM Експерт

Ref.No: CAM-2017

ДиТра ООД е CAD/CAM център на ТехноЛогика с 25-годишна история в областта на инженерното проектиране, производство и управление. Фирмата е реализирала над 2000 CAD/CAM места на софтуери на Dassault Systemes, SolidWorks Corp. и Delcam. С това ДиТра е подпомогнала технологичното развитие на над 300 фирми и всички големи технически университети в България и Македония. С цялостната си дейност в помощ на машиностроителните предприятия тя е водещият представител на бранша в региона.

Отговорности:
 • Поддържа високо професионално ниво на владеене на софтуерните продукти на Delcam;
 • Осъществява самостоятелно или като част от екип внедряване на софтуерни решения за управление на NC машини в индустриални фирми;
 • Подготвя и осъществява презентации и демонстрации на софтуерни продукти и решения;
 • Активно комуникира с техническите специалисти и мениджъри на Delcam;
 • Осъществява поддръжка на потребителски работни места на Delcam.
Изисквания:
 • Знания и опит в пуска и поддръжката на NC машини с помощта на CAM софтуер;
 • Познания в областта на маталорежещите машини с CNC;
 • Добри комуникационни и презентационни умения;
 • Умения за работа в екип от експерти;
 • Владеене на английски език за усвояване на технически знания и осъществяване на комуникация;
 • Възможност за пътувания в страната и в чужбина;
 • Знания и опит в използване на продукти на Delcam са предимство;
 • Знания и опит в използване на продукти на SolidWorks са предимство.
Нашето предложение:
 • Възможност за професионално израстване и усъвършенстване във водеща българска фирма;
 • Възможност за натрупване на знания и опит в най-съвременни технологии и в контакт с водещи световни компании;
 • Конкурентно заплащане, тясно обвързано с постигнатите резултати.
Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография на e-mail: jobs@technologica.com.

Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.Консултант Анализ на бизнес процеси

Ref.No: BPA-01/2017

Отговорности:
 • Участие в проекти за моделиране и анализ на бизнес процеси;
 • Участие в дейности по бизнес анализ, дефиниране на изисквания към ИТ системи;
 • Участие в презентации и демонстрации пред корпоративни клиенти;
 • Провеждане на обучения за клиенти.
Изисквания:
 • Висше образование, степен бакалавър по стопанско управление, икономика, или компютърни науки;
 • Опит в проекти, свързани с бизнес анализ, анализ на бизнес процеси, дефиниране на изисквания към информационни системи;
 • Добри комуникационни и презентационни умения;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо.
За предимство се счита:
 • Умения за работа със софтуер за моделиране на бизнес процеси (ARIS или аналогичен);
Нашето предложение:
 • Възможност да сте част от екипа на голяма софтуерна фирма с утвърден имидж на надежден и компетентен доставчик на клиентски софтуер;
 • Професионално обучение според личния потенциал и нужди на компанията.
Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография на e-mail: jobs@technologica.com.

Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.Системен инженер

Ref.No: SE

  Изисквания:
  • Средно или висше образование - Информатика и компютърни системи, инженерен профил;
  • Професионални знания и практически опит с:
  • Хардуер:
   ∙ Персонални компютри – архитектура, конфигурация, диагностика и отстраняване на проблеми, добавяне на компоненти, профилактика, настройка на BIOS;
   ∙ Мрежа – тестване и отстраняване на проблеми в кабелна система

   Софтуер:
   ∙ Умения за работа с Microsoft word, excel, Outlook
  • Основни (базови) познания и практически опит с:
  • Microsoft technologies
   ∙ Windows Desktop операционни системи
   ∙ Конфигурация и настройки на десктоп компютри в корпоративна среда с Майкрософт Domain Controller.

   Network technologies
   ∙ Switching – конфигурация и настройка на персонални компютри в LAN
   ∙ Firewall настройки в desktop операционни системи
   ∙ Конфигурация и настройка на Wireless мрежи
  За предимство се счита:
   Представяне на сертификати свързани с предходните теми.
  Нашето предложение:
  • Постоянен трудов договор;
  • Отлична работна среда, екип от професионалисти;
  • Възможности за кариерно развитие;
  • Фирмено обучение и сертифициране по международно признати програми;
  • Конкурентно заплащане, обвързано с индивидуалното представяне.
  Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете актуална снимка, мотивационно писмо и автобиография на български език на e-mail: jobs@technologica.com

  Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.  Линукс Администратор

  Ref.No: CRM консултант

  Изисквания:
  • Висше образование - Информатика и компютърни системи, инженерен профил;
  • Професионални знания и практически опит с:
  • Linux технологии:
   ∙ Дистрибуции - RedHat, Debian, Oracle, SuSe servers;
   ∙ System configuration;
   ∙ Bash;
   ∙ Mail server (Postfix, Send mail);
   ∙ BIND;
   ∙ WEB server (Apache);
   ∙ Ftp server;
   ∙ Network configuration;
   ∙ My SQL, PostGRE database installation;
   ∙ Traffic control, QoS;
   ∙ Информационна сигурност в Linux среда
  • Основни (базови) познания и практически опит с:
  • Microsoft technologies:
   ∙ Windows 2012 server;
   ∙ Hyper V virtualization infrastructure;
   ∙ Active directory services.

   Cisco Systems:
   ∙ Routing;
   ∙ Switching;
   ∙ Firewall;

   Инфраструктура:
   ∙ Сървъри;
   ∙ Дискови подсистеми за данни;
   ∙ DC communication – FC, iSCSI, FCoE, 10GbEtherne.
  За предимство се счита:
  • Сертификат LPIC-2/3 или аналогичен
  Нашето предложение:
  • Постоянен трудов договор;
  • Отлична работна среда, екип от професионалисти;
  • Възможности за кариерно развитие;
  • Фирмено обучение и сертифициране по международно признати програми в сферата на CRM и софтуерните технологии;
  • Конкурентно заплащане, обвързано с индивидуалното представяне.
  Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография на e-mail: jobs@technologica.com

  Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.  Системен администратор 

  Ref.No: SA

  Изисквания:
  • Висше образование - Информатика и компютърни системи, инженерен профил;
  • Професионални знания и практически опит с:
   Microsoft technologies:
  • Windows 2012 server; 
  • Hyper V virtualization infrastructure; 
  • Active directory services; 
  • Microsoft System Center; 
  • Cloud services 
  • AD, Azure.

   Cisco: 
  • Routing; 
  • Switching; 
  • Firewall; 
  • ISE; 
  • FirePower, IPS; 
  • IPsecVPN; 
  • Email security Appliance:

   Инфраструктура: 
  • Дискови подсистеми за данни – конфигурация и управление;
  • Сървъри – конфигурация и управление;
  • DC communication – FC, iSCSI, FCoE, 10GbEthernet.
  За предимство се счита:
   Основни (базови) познания и практически опит с Linuх:
  • System configuration;
  • Mail server (Postfix, Send mail);
  • BIND;
  • WEB server (Apache);
  • Ftp server;
  • Network configuration.

  • Представяне на сертификати свързани с предходните теми.
  Нашето предложение:
  • Постоянен трудов договор;
  • Отлична работна среда, екип от професионалисти;
  • Възможности за кариерно развитие;
  • Фирмено обучение и сертифициране по международно признати програми;
  • Конкурентно заплащане, обвързано с индивидуалното представяне.
  Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография на e-mail: jobs@technologica.com

  Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.  Oracle DBA

  Ref.No: DBA-10/2015

   Изисквания:
   • 3 години практически опит в администриране на Oracle Database;
   • Задълбочени познания по SQL & PL/SQL;
   • Познания и използване на различни ОС – MS Windows, HP-UX, Linux, AIX, Solaris;
   • Добри комуникативни и аналитични умения при разрешаване на възникнали проблеми;
   • Умения за работа в екип;
   • Висше образование в областта на ИТ.
   За предимство се счита:
   • Опит при използване на Real Application Clusters, Data Guard, Oracle Enterprise Manager Cloud Control, ASM;
   • Опит при администриране на WebLogic Application Server, Apache Tomcat, Oracle REST Data Services, Apache HTTP Server;
   • Придобити професионални сертификати - Oracle Certified Professional - Database Administrator;
   • Добър писмен и говорим английски език
   Нашето предложение:
   • Дългосрочна постоянна работа;
   • Инвестиции в професионално обучение, сертифициране и специализации;
   • Възможности за развитие, включително като Oracle University лектор;
   • Професионална реализация и работа по големи проекти;
   • Конкурентно заплащане, което отчита индивидуалното представяне;
   • Работа в добра среда и изграден колектив от професионалисти.
   Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете актуална снимка, мотивационно писмо и автобиография на български език на e-mail: jobs@technologica.com

   Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.   Oracle APEX Developer

   Ref.No: Dev-10/2015

    Изисквания:
    • 2+ години опит в проектиране и разработка на информационни системи с използване на Oracle APEX технологии;
    • Задълбочени познания в областта на релационните бази от данни и SQL & PL/SQL;
    • Опит със системи за контрол на версиите на програмен код (Subversion и др.);
    • Добри комуникативни и аналитични умения;
    • Умения за работа в екип;
    • Желание за развитие и изучаване на нови технологии.
    За предимство се счита:
    • Познания и опит с JAVA и/или .NET технологии;
    • Опит с WEB технологии (J2EE , ASP.NET, HTML, JavaScript (jQuery), Ajax, PHP, JSP, XML, Web Services, Oracle ADF и др.);
    • Придобити професионални сертификати;
    • Добър писмен и говорим английски език
    Нашето предложение:
    • Дългосрочна постоянна работа в София;
    • Инвестиции в професионално обучение, сертифициране и специализации;
    • Професионална реализация и работа по големи проекти, които изискват използване на най-съвременни софтуерни технологии;
    • Конкурентно заплащане, което отчита индивидуалното представяне;
    • Работа в добра среда и изграден колектив от професионалисти.
    Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете актуална снимка, мотивационно писмо и автобиография на български език на e-mail: jobs@technologica.com

    Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.    Java Програмист (за гр. София и гр. Варна)

    Ref.No: Dev-06/2015

    Отговорности:
    • Разработка на информационни системи за големи проекти от национално значение;
    • Проектиране и разработка на модули по предварително задание;
    • Участие в тестването, внедряването и поддръжката на разработените модули.
    Изисквания:
    • Завършено висше образование в сферата на информационните технологии;
    • Минимум 1 година опит в проектиране и разработка на информационни системи с използване на следните технологии: J2EE и свързаните с това JPA, JSP, JSF, Web Services, XML, познаване на Swing, MVC (Model-View-Controler);
    • Добро познаване на HTML и JavaScript (jQuery, Ajax);
    • Добро познаване на обектно ориентирания подход и шаблони за разработка (design patterns) с Java технологии;
    • Познания и опит в работа с поне една от следните СУБД – Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL;
    • Опит със системи за контрол на версиите на програмен код (Subversion);
    • Работно владеене на технически английски език в областта на софтуерните разработки;
    • Желание за развитие и изучаване на нови технологии;
    • Добри комуникативни и аналитични умения;
    • Умения за работа в екип.
    За предимство се счита:
    • Опит с Oracle Fusion Middleware (ADF, SOA, BPM);
    • Придобити професионални сертификати.
    Нашето предложение:
    • Дългосрочна постоянна работа;
    • Конкурентно заплащане;
    • Инвестиции в професионално обучение, сертифициране и специализации;
    • Професионална реализация и работа по големи проекти, които изискват използване на съвременни софтуерни технологии;
    • Работа в изграден екип от професионалисти.
    Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография на e-mail: jobs@technologica.com

    Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.    Oracle BI and ETL Developer

    Ref.No: Dev-06/2015

     Изисквания:
     • 2+ години опит в проектиране и разработка на Data Warehouse системи с използване на Oracle BI технологии;
     • Опит с използване на Oracle Data Integrator;
     • Задълбочени познания в областта на релационните бази от данни и SQL & PL/SQL;
     • Опит със системи за контрол на версиите на програмен код (Subversion и др.);
     • Добри комуникативни и аналитични умения;
     • Умения за работа в екип;
     • Желание за развитие и изучаване на нови технологии.
     За предимство се счита:
     • Опит в разработката на Data Warehouse и BI решения с други технологии;
     • Опит в използване на ETL средства;
     • Придобити професионални сертификати;
     • Добър писмен и говорим английски език
     Нашето предложение:
     • Дългосрочна постоянна работа в София;
     • Инвестиции в професионално обучение, сертифициране и специализации;
     • Професионална реализация и работа по големи проекти, които изискват използване на най-съвременни софтуерни технологии;
     • Конкурентно заплащане, което отчита индивидуалното представяне;
     • Работа в добра среда и изграден колектив от професионалисти.
     Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография на e-mail: jobs@technologica.com

     Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.     Програмист C#, ASP.NET (за гр. София и гр. Варна)

     Ref.No: HRMS-07/2014

     Отговорности:
     • Работа по проекти за развитие на системата HeRMeS® с използване на .NET, C#, ASP.NET, Win Forms, Oracle PL/SQL;
     • Активно търсене на възможности за иновации и нови функционалности;
     • Проектиране и изпълнение на технически решения, които да гарантират усъвършенстването на системата;
     • Специфициране и тестване на програмните единици и тяхната интеграция;
     • Създаване на документация по време на фазите за анализ, проектиране и разработване, според стандарти на жизнения цикъл на софтуерния продукт;
     • Поддръжка на системата HeRMeS® при внедряването й и след това.
     Изисквания:
     • Опит с Microsoft .NET Platform, C#, ASP.NET MVC, Web Forms, Web Services, Win Forms;
     • Опит с SQL и релационни бази данни данни;
     • Опит в диагностициране и решаване на софтуерни проблеми;
     • Добро ниво на владеене на английски език;
     • Аналитично мислене, прецизност, високо ниво на лична организираност.
     За предимство се счита:
     • Висше образование в областите: информационни технологии, компютърни науки;
     • Опит с PL/SQL, Oracle database;
     • Опит с Microsoft TFS;
     • Опит от работа по разработване на софтуер в областта на човешките ресурси и изчисляване на възнагражденията.
     Нашето предложение:
     • Възможност да сте част от екипа на голяма софтуерна фирма с утвърден имидж на надежден и компетентен доставчик на клиентски софтуер;
     • Участие в развитието на софтуер за управление на човешките ресурси, лидер на българския корпоративен пазар;
     • Професионално обучение според личния потенциал и нужди на компанията.
     Ако считате предлаганата от нас позиция за добра възможност за вашето професионално развитие, моля изпратете автобиография на e-mail: jobs@technologica.com

     Документите ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност. Само избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю.     Полезна информация


     Централен офис

     ул. "Червена стена" 46
     1421 София

     тел: +359 2 91 91 2
     факс: +359 2 963 16 10


     Развоен офис

     ул. "Софийско поле" 3
     1756 София

     тел: +359 2 91 91 2
     факс: +359 2 876 92 15


     Материали за изтегляне