www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Стажантски програми

Ние инициираме програми и проекти в областта на образованието, за да дадем своя принос в повишаване на неговото качество, както и да инспирираме за същото своите колеги и/или конкуренти. Ние вярваме, че устойчивото сътрудничество между бизнеса и университетите е начинът да се преодолеят различията в подготовката на студентите и реалните нужди на икономиката. 

Една от основните дейности на ТехноЛогика за взаимодействие с висшето образование е организирането на студентски стажове, които дават възможност на студентите да изградят компетенции и работят във фирмата, а не само да се запознаят с нея. 

Участниците в стажантските програми на ТехноЛогика преминават специализирано обучение, след което започват работа по реални проекти на компанията. Стажантите получават заплащане за труда си и разполагат с достатъчно време, за да продължават с образованието си в университета. 

Всяка стажантска програма завършва с индивидуален преглед на постигнатото от всеки участник в нея, като на най-добре представилите се предлагаме да станат наши служители.
Стажантска програма 2016 г.


Процесът по подбор на стажанти приключи. Стажантската ни програма за 2016 г. се проведе от 18.07.2016 до 30.09.2016 г.

Благодарим на всички кандидатствали!


Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15


Материали за изтегляне