www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

В полза на образованието

ТехноЛогика подкрепя и последователно реализира идеята за тясно сътрудничество между бизнеса и академичните среди, съзнавайки необходимостта бизнесът да даде ясно своя принос в качественото образование и професионалната реализация на младите хора в България. 

Още през 1993 г. първият летен стаж на студенти от Американския университет бе проведен по инициатива на ТехноЛогика. Традициите ни в работата с университетите са дългогодишни - правили сме дарения на почти всички висши учебни заведения в България в стремежа си да бъдем катализатор на устойчиво сътрудничество между бизнеса и образованието.

Форми на партньорство:
 • Стажантска програма - От 2005 г. ТехноЛогика развива успешно стажантската си програма, насочена към млади разработчици на софтуер. За повечето от участниците в нея, платеният летен стаж е и началото на кариерата им като част от софтуерния екип на ТехноЛогика. Традиционно в продължение на два месеца половина студенти от ФМИ и Технически университет - София имат възможност да се запознаят с реалните процеси във фирмата, да преминат през интензивно едномесечно практически насочено обучение по най-новите технологии, които компанията използва в своята работа и да затвърдят придобитите знания в работа по реални проекти.
 • Инициираме конкурси на различни тематики – ТехноЛогика обяви конкурс за „Най-добре оценен от студентите лектор по дисциплина в областта на информационните системи”, с награден фонд 5000 лв. Като фирма, специализирана основно в разработката на информационни системи, с тази награда ТехноЛогика изрази признателността и уважението си към преподавателите, които са допринесли за формиране на знания у студентите, които те реализират в практическа работа. Чрез директно гласуване на сайта на ФМИ студентите определиха тримата лектори с най-голям принос в професионалното им израстване като специалисти по информационни технологии.
 • Предизвикателство за младите софтуерни специалисти беше и конкурсът под надслов „Криле за вашите идеи” - за нови и оригинални идеи за софтуерни продукти, инструментални средства или технологии. 
 • Спонсорство - Софтуерната компания дари на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ „Св. Климент Охридски” кът за игра на шах, който беше изграден в двора на факултета. Заедно с това ежегодно финансира и съдейства за организирането на шахматния турнир на ФМИ. Отново по инициатива на компанията, турнирът носи името на „акад. Борислав Боянов” - дългогодишен декан на факултета и член на Българската академия на науките. Като жест на уважение и почит към паметта на международно признатия математик, всеотдаен преподавател и изключителен човек, който направи много за развитието и съвременния облик на ФМИ, компанията дари средства, необходими за изграждането на паметник на изтъкнатия учен в двора на факултета.
 • ТехноЛогика първа откликна на дарителската кампания за асансьор за студенти с увреждания в сградата на ФМИ и даде 10% от нужните 100 000 лв., като се надява да се създаде „модел” за дарителство в ИТ бранша. Днес асансьорът вече работи и младежите имат възможността да получат равен старт за образование и професионална реализация, както своите връстници.
 • Майсторски класове за магистри и опреснителни обучения за преподаватели - В Учебния център за професионалисти на ТехноЛогика регулярно се организират семинари (Workshops) за студенти от магистърските програми на ФМИ. Традиция е сертифицирани преподаватели-практици безплатно да обучават преподавателите и системните администратори от факултета в най-новите технологии, за да се подпомогне процесът на усвояването им и осигуряването на ресурси за него. 
 • Финансираме и издаваме учебниците по дисциплините на специалност информационни системи във ФМИ на СУ - Оценявайки необходимостта от нови учебни пособия, ТехноЛогика започна издаването на учебници по дисциплини от специалност „Информационни системи” във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”. „Сборник от задачи по програмиране на С++” първа и втора част и „Ориентирана към услуги архитектура”са първите реализирани издания от поредицата, която носи името „Библиотека ТехноЛогика”. Автори на изданията са преподаватели от ФМИ, а цялостната издателска дейност по проекта се осъществява и финансира от ТехноЛогика. През годините, в които развиваме своите програми с академичните среди, пред нас все по-ясно се очертава необходимостта да бъде подпомогнато още едно звено в подготовката на бъдещите ИТ специалисти – средното образование. Полагайки началото на още едно партньорство, дарихме екземпляри от „Сборник от задачи по програмиране на С++” на математическите и природо математическите гимназии в страната. 
За дългогодишната си работа с университетите ТехноЛогика получи първа награда в категорията Инвеститор в знанието на Наградите за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес-лидерите и бе първата фирма, отличена като Партньор на годината на ФМИ.

Програма „Инженерното образование – солидно и работещо”

ДиТра, CAD/CAM центърът на ТехноЛогика, инициира през 2003 г. програмата „Инженерното образование – солидно и работещо“, която се доказа като работещ модел на взаимодействие между бизнеса и образованието. Тя качествено промени нивото на преподаване в областта на „Автоматизация на инженерния труд“ в единадесет университета в България и Македония – в тях се използват същите учебни материали, софтуер и методика, както в Масачузетския технологичен институт. Програмата даде възможност на стотици български индустриални фирми да получат свеж ресурс от квалифицирани кадри.

Днес програмата включва: дарения на софтуер (SolidWorks и Delcam) с търговска стойност близо 3 милиона евро, който ежегодно се обновява и поддържа от ДиТра, обучение на преподавателите, майсторски класове, гостуващи лектори от бизнеса, студентски състезания, срещи на завършващи студенти с индустриални предприятия. От изключително значение за успеха на програмата беше привличането на множество индустриални фирми, които участват активно в нейните инициативи.

Университетите включени в програмата са: ТУ-София, ТУ-Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев”, ТУ-Габрово, Пловдив, Сливен, УХТ – Пловдив, Минно-геоложкия университет, Бургаския свободен университет, Битолския и Скопския университет.

Студентското състезание се провежда ежегодно от старта на програмата „Инженерното образование – солидно и работещо“ и се радва на изключителен интерес от страна на студенти и преподаватели. От 2009 г. прерастна в Университетско състезание, в което участват иновативни и интересни проекти, реализирани с CAD софтуера SolidWorks. Наградният фонд се осигурява от ДиТра. Финалът е по време на Срещата на приятелите на SolidWorks, където участниците демонстрират своите възможности множество пред представителите на индустриални фирми и регионалните мениджъри на DS SolidWorks Corporation.

Отново с програмата „Инженерното образование – солидно и работещо” е свързана и създадената „Лаборатория за подпомагане на иновативните процеси в индустрията”. Тя разполага с най-новите софтуерни средства, оборудвана е с машина за бързо прототипиране на Stratasys и 3D скенер и освен с полза за българските фирми, нейното функциониране е свързано и със следващата голяма стъпка от „Инженерното образование – солидно и работещо” - българските технически университети да са проводник на най-новите технологии и да станат центрове за тяхното приложение в индустрията, а научният потенциал на университетите да се срещне с необходимостите и проектите на индустриалните предприятия. 

Едно от практическите приложения на Лабораторията беше за студентите от ТУ-София, които участваха в проекта Shell Eco-marathon с разработен от тях хибриден автомобил, проектиран със SolidWorks. Оригиналният дизайнерски прототип на колата беше сканиран в Лабораторията и с помощта на бързото прототипиране бяха създадени множество рекламни копия на автомобила, който премери сили в реално състезание в Германия, заедно с още 59 отбора от технически университети в цяла Европа.


Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15


Материали за изтегляне