www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Обществено отговорен бизнес

ТехноЛогика осъществява обществено отговорен бизнес и за ръководството й социалният ефект е измерител и грижа за всяко действие на фирмата. Нашият стремеж е да бъдем не само просперираща иновативна фирма, но и да налагаме ценности, утвърждаваме българско самосъзнание и изграждаме модел за обществено отговорен бизнес. 

Бизнес етиката е втъкана в културата на фирмата, защото, за да може ТехноЛогика да бъде желан технологичен партньор в проектите на нейните партньори, които често са за друг възложител или потребител, името й трябва да е гаранция за високо технологично равнище и изключителна коректност. Сертификатът за бизнес етика на ТехноЛогика бе връчен лично от Н. В. Принц Чарлз през 2003 г.

Обществено отговорната дейност на ТехноЛогика е насочена в няколко направления:
 • проекти в полза на цялото общество за съхраняване и популяризиране на българските културни и исторически ценности;
 • проекти в полза на децата за подобряване условията на живот и осигуряване на възможности за пълноценно развитие на деца в неравностойно положение;
 • проекти в полза на образованието.

Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15


Материали за изтегляне