www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Професионални принципи

Ние вярваме, че формулирането на ясни корпоративни принципи и придържането към тях във всички дейности е предпоставка за изграждане на дългосрочно успешен бизнес и отлична фирмена репутация.
Професионалните принципи на ТехноЛогика са:

Използване на композитни решения

Преди разработване на конкретно решение ние анализираме съществуващите бизнес процеси и предлагаме мерки за тяхното подобрение спрямо целите и приоритетите на клиента. След изясняване на модела на работа, нашите експерти композират софтуерни решения за всяка функционална област, използвайки изключително богатото портфолио от съвременни продукти, архитектури и технологии, в които непрекъснато инвестираме, като гарантират тяхната работа в едно цялостно решение.

При разработването на информационни системи ние търсим начини да интегрираме в тях всички адекватни на целите модули и системи, които работят при клиента и удовлетворяват изискванията му. Този подход защитава максимално направените до момента инвестиции.

Голямо предимство на ТехноЛогика при внедряване на софтуерни решения е собственият екип от програмисти и консултанти, който може да модифицира готови или разработи изцяло нови решения, така че максимално да отговарят на утвърдените бизнес процеси на клиента.

Използване на водещи технологии и продукти

За да гарантира оптималния избор на изгражданото решение, ТехноЛогика развива богато портфолио по тип и клас продукти от водещи доставчици. Ние инвестираме изпреварващо в тяхното внимателно селектиране, апробиране, развиване на необходимия набор услуги, гарантиращ успешното им приложение и експлоатация. Тези инвестиции включват локализация, изграждане на експертиза, разработка на учебни и методически пособия, разработка на интеграционни модули.

Ние предлагаме голямо разнообразие както от продукти за автоматизиране на обичайните дейности в една организация, така и някои специфични решения за фирми от секторите: финанси, ютилити, производство, здравеопазване, отбрана и сигурност и др.

Основните доставчици, на които са базирани системите, които изгражда ТехноЛогика, са двете най-големи софтуерни компании в света – Oracle и Micrоsoft. С тях ние имаме високо партньорско ниво –
Oracle Platinum Partner и Microsoft Gold Certified Partner, което е гаранция за задълбочено познаване на решенията им и доказан практически опит.

Комплексно изпълнение

Изборът на ТехноЛогика като комплексен изпълнител елиминира риска от несъвместимост на системи от няколко производителя. Още по-големи са тези ползи в процеса на поддръжка и синхронизация на приложенията при преминаването им към нови версии.

Фокус върху оптималното решение

 Във всеки проект ние търсим и препоръчваме оптимална за клиента комбинация от софтуер, хардуер и услуги, така че да формираме минимален бюджет, като в същото време постигнем очакваната производителност и стабилност на ИТ системата. За това ни помага натрупаният опит по време на многото успешно завършени проекти, усвоените добри практики при анализ и описание на бизнес процеси и управление на проекти.

Ефикасност и ефективност

Ние разполагаме с опитни специалисти и софтуерни инструменти за управление на проекти и идентифициране на възможните рискове в тяхното изпълнение. Това ни позволява да управляваме ефикасно процеса на внедряване на ИТ решения, разработвайки адекватни сценарии за успешно приключване на проекта в рамките на определения обхват, срок и бюджет.

Благодарение на своя потенциал и знания, експертите на ТехноЛогика разпознаха необходимостта на пазара и разработиха собствени инструментални средства, които осигуряват изключително конкурентни условия за внедряване, спестяват време и ресурси на клиента.

Разполагаме с опит, знания и инструменти да осигурим ускорено внедряване и въвеждане в експлоатация, използвайки нови средства за предварителни настройки (Accelerators), бизнес модели и процеси, както и методи за бързо разработване на софтуер.

Посветеност в работата

 За нас критерий за успешно приключен проект е пълноценно работеща система при клиента и всички наши дейности са изцяло посветени на постигането на този резултат. 
ТехноЛогика е изградила имидж на качествена и надеждна фирма, справяща се с важни проекти и в български условия. Ние сме проактивни, отворени, прозрачни и коректни към клиентите си. В ТехноЛогика се борим за клиент, а не за сделка и държим на името си повече от финансовата изгода.Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15


Материали за изтегляне