www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Фокус върху иновациите и новаторския дух

ТехноЛогика е технологична фирма. Нашият бизнес е да бъдем технологичен партньор на уважавани компании и организации, много от които лидери в своята сфера на дейност, като им помагаме да усвоят и/или да се възползват от нови информационни технологии в свои разработки и проекти. За да бъде предпочетена и да осъществи този технологичен трансфер, фирмата целенасочено развива иновативна дейност - изпреварващо усвоява, адаптира, доразвива нови информационни технологии и създава софтуерни средства. 

ТехноЛогика е фирма на интелектуалния капитал, която участва активно в изграждането на икономика, базирана на знанието. Признание за постиженията на ТехноЛогика в тази област са получените отличия от различни организации - първа награда в категория Инвеститор в знанието, на Наградите за отговорен бизнес, връчвани от Българския форум на бизнес лидерите, и приз за Управление на знанието в Годишните HR награди на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси.
Умелото вплитане на иновациите във фирмената дейност е причината ТехноЛогика да бъде използвана за академичен пример за иновативна фирма в учебници и книги от български учени и изследователи:
 • „Стратегическо управление в малките и средни фирми”, доц. К. Тодоров, издадена още 1996 г., в която главата "Иновационни фирми" е посветена изцяло на ТехноЛогика;
 • „Иновациите – политика и практика”, д.ф.м.н. Марин Петров, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, 2004 г.;
 • „Иновационна политика и международен бизнес”, проф. д.ф.м.н. Марин Петров и доц. д-р Миланка Славова, университетско издателство „Стопанство”, 2006 г.
 • „Стратегическо управление”, Теодора Георгиева, 2013 г.

Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15


Материали за изтегляне