www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Човешки капитал

В ТехноЛогика работят повече от 200 служители на трудов договор и пълно работно време. Това са висококвалифицирани специалисти с богат практически опит в разработката на системи и проекти от корпоративен, национален и международен мащаб и значение. Сред тях има доктори на науките, квалифицирани инженери и магистри (най-много са специалистите с магистърска степен) по информатика, компютърни системи и математика, както и специалисти в сферата на икономиката, финансите, маркетинг и управление на производството.

Някои от специалистите на ТехноЛогика са едни от първите в района на Централна и Източна Европа разработили и оперирали с РСУБД (релационна система за управление на база данни), 3D CAD системи и системи за управление на бизнеса. В екипа на компанията има сертифицирани професионалисти от Oracle, Microsoft, SolidWorks, Cisco и IIBA, а някои имат PMP® сертификат.

Стремежът на ТехноЛогика е към изграждане и поддържане на екип от професионалисти на международно ниво. Ние насърчаваме младите хора във фирмата да се развиват и доказват като професионалисти, включително чрез финансиране на обучението и сертифицирането им от водещите ИТ корпорации. За служителите създадохме и поддържаме подходяща творческа среда, стимулираща изявата на професионалисти и новатори.

В ТехноЛогика средно 15% от работното време на всеки служител е отделено за изследване и обучение. Най–често то се използва за събиране на информация за новоизгряващи технологии и за анализ на тяхната перспективност и приложимост. При сегашните динамично променящи се информационни технологии, са необходими специално внимание и ресурс за осъвременяващо и въвеждащо обучение.

Оценявайки ролята на ИТ обучението, ТехноЛогика създаде през 1995 г. първия у нас сертифициран учебен център за професионалисти в информационни технологии. В него се обучават професионалисти по учебни програми и с учебни средства на софтуерните лидери, а преподавателите са сертифицирани от тях. Достъпът до учебни материали по новите технологии, поддържането на сертифицирани преподаватели, множеството курсове, които се провеждат в центъра дават възможност за непрекъснато обучение на кадрите. За най-новите технологии и за собствените технологични средства се разработват собствени курсове за вътрешно обучение, които впоследствие се модифицират и за клиенти като елемент от технологичен трансфер.PMP is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Полезна информация


Централен офис

ул. "Червена стена" 46
1421 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 963 16 10


Развоен офис

ул. "Софийско поле" 3
1756 София

тел: +359 2 91 91 2
факс: +359 2 876 92 15